Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh Dự án (Nam, Tiếng Trung)

• Địa điểm làm việc: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Nhân viên thị trường Đà Nẵng/ Vĩnh Long (Nam)

• Địa điểm làm việc: Đà Nẵng; Vĩnh Long
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Từ 15 triệu đồng.

Nhân viên thị trường Phú Thọ/ Hà Nội

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Phú Thọ
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Giám đốc Kinh doanh Dự án

• Địa điểm làm việc: Hà Nội hoặc KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 10/12/2021
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Thu nhập: theo năng lực.

Chuyên viên Product Marketing

• Địa điểm làm việc: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/10/2021
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Chuyên viên Content Marketing

• Địa điểm làm việc: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/10/2021
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Tư vấn đặt hàng