Trang chủ Dự án Borey Booyoung Sensok Villas

Borey Booyoung Sensok Villas

Thông tin dự án

Tên dự án Borey Booyoung Sensok Villas
Chủ đầu tư TẬP ĐOÀN BOOYOUNG (HÀN QUỐC)
Vị trí Sensok - Cambodia
Quy mô 34.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng