Trang chủ Dự án Hệ thống cây xăng Petrolimex

Hệ thống cây xăng Petrolimex

Thông tin dự án

Tên dự án Hệ thống cây xăng Petrolimex
Chủ đầu tư TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM - PETROLIMEX
Vị trí Miền Trung Việt Nam
Quy mô Sản phẩm TONMATPAN C - TRANMAT370
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng