Trang chủ Dự án Nhà máy Dược phẩm phẩm CODUPHA

Nhà máy Dược phẩm phẩm CODUPHA

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy dược phẩm CODUPHA
Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN
Vị trí Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô 10.000m2
Tiến độ Đã hoàn thành

Hình ảnh dự án

Tư vấn đặt hàng